Jak i gdzie składać wnioski

w Punktach Obsługi Klienta ZDZiT: http://www.zdzit.olsztyn.eu/transport-publiczny/poki

Wnioski

Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby:

Jaką kartę wybrać?

Wygodniejszym rozwiązaniem dla osób często korzystających z komunikacji publicznej jest karta spersonalizowana. Jest ona nośnikiem biletu okresowego imiennego, ponieważ na karcie są zapisane dane użytkownika. Ponadto posiadacz takiej karty nie będzie już musiał pamiętać o innych dokumentach potwierdzających ulgi i przywileje w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Olsztynie.

Karta spersonalizowana to również nośnik elektronicznej portmonetki na opłaty w Strefie Płatnego Parkowania i przejazdy jednorazowe. Karta ma na awersie nadrukowane zdjęcia użytkownika i jego dane – imię i nazwisko. Dodatkowo ma zakodowane informacje o ewentualnych ulgach bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych. E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-karcie.

Karta na okaziciela jest kartą niespersonalizowaną, bez zdjęcia. Służy do korzystania z dowolnego biletu na okaziciela lub do doładowania EP kwotą nie mniejszą niż 10,00 zł. Na OKM na okaziciela nie można zapisać imiennego biletu okresowego. Za wydanie OKM na okaziciela pobierana jest kaucja w kwocie 20,00 zł. Podlega ona zwrotowi przy oddaniu karty. Karty w jakikolwiek sposób uszkodzone nie podlegają zwrotowi. Na karcie OKM na okaziciela nie można zapisać imiennego biletu okresowego ale za to może być wykorzystywana przez wielu użytkowników. Karta nie zawiera ulg przysługujących jej użytkownikowi. Jest kartą uprawniającą do przejazdów normalnych. Wybór jednorazowego biletu ulgowego wymaga naciśnięcia przycisku „U” i zbliżenia OKM do czytnika (miejsce zbliżenia karty oznaczone na kasowniku).

OKM dla dużej rodziny

Duże rodziny (posiadające troje lub więcej dzieci do 18 r.ż.) mogą podróżować komunikacją miejską zgodnie z taryfą opłat za usługi przewozowe (uchwała RM nr XXXV/601/17 z póź. zm.). Obecnie cena biletu rodzinnego to 120 zł miesięcznie (wydawany jest oddzielny bilet na każdego członka rodziny).