Akceptuję Regulamin Płatności Internetowych (zakup Olsztyńskiej Karty Miejskiej przez Internet) i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.