Internetowy "Wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej" przeznaczony jest tylko dla spersonalizowanej karty ze zdjęciem.

Po uzyskaniu potwierdzenia poprawnie złożonego wniosku, proszę udać się do Punktu Obsługi Klienta ZDZiT po odbiór Karty.

Dane osobowe wnioskodawcy

Proszę zaznaczyć, jeżeli użytkownikiem karty OKM będzie inna osoba niż wnioskodawca

Dane osobowe użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej

Zdjęcie użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej


Adres zamieszkania użytkownika Olsztyńskiej Karty Miejskiej


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz tą opcję, jeżeli posiadasz bezterminowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych

Informacje dodatkowe